Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Växtproduktionens grunder » Dränering och bevattning

Dränering och bevattning

Utförandeplaner
Kod: NM13VG02
Namn: Dränering och bevattning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kompetenser motsvarande kurserna Mark I och Mark II
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå de teoretiska grunderna för markens vattenhushållning samt förstå syften och tillvägagångssätt vid dränering av odlingsmark. Studerande skall känna till grundläggande begrepp och principer vid planering av täckdikning samt lämpliga material att tillgå. Studerande skall kunna avgöra på vilka jordarter och för vilka grödor bevattning lönar sig samt kunna välja lämplig teknik och lämpligt tillvägagångssätt vid bevattning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen