Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Miljöteknik » Avfallshantering

Avfallshantering

Utförandeplaner
Kod: NM13MT01
Namn: Avfallshantering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till hur avfallshanteringen i Finland sköts och hur förorenad jord saneras
- känner till den aktuella lagstiftningen inom sektorn
- kan behandla miljöinformation på landets båda språk och vet var man kan hitta översättningar på facktermer
- har grundläggande kunskaper i att kommunicera på ett professionellt sätt
- förstår kommunernas skyldigheter inom avfallshanteringen gentemot intressenterna och vet vem dessa är
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen