Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Coastal Management » Monitoring of Aquatic Bodies

Monitoring of Aquatic Bodies

Utförandeplaner
Kod: IZ10RM04
Namn: Monitoring of Aquatic Bodies
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- knows what type of pollutional load threatens our water bodies
- knows how and why water bodies are monitored
- is familiar with authorities and other actors conducting monitoring of aquatic bodies
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen