Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Coastal Management » Sustainable Coastal Management

Sustainable Coastal Management

Utförandeplaner
Kod: CM13SW01
Namn: Sustainable Coastal Management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- knows the concepts of integrated coastal zone management
- has basic knowledge of challenges in cross sectorial management of coastal areas
- can identify stakeholders and knows how to involve them in the management process
- understands how maritime spatial planning can be used in sustainable coastal management
- is familiar with relevant policies and legislation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen