Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Diversitet och ekologiska funktioner

Diversitet och ekologiska funktioner

Utförandeplaner
Kod: NM13BK05
Namn: Diversitet och ekologiska funktioner
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- är bekant med vetenskapen ekologi
- känner till interaktionen mellan den levande och den icke levande miljön
- förstår mångfalden i naturen som en evolutionsbiologisk process
- känner till och kan använda metoder för att estimera biologisk diversitet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen