Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Naturinventering II

Naturinventering II

Utförandeplaner
Kod: NM13BK04
Namn: Naturinventering II
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Naturinventering I eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan uppgöra en naturinventering/skötselplan och då använda vedertagna metoder, mätinstrument och GIS (geografiska informationssystem)
- kan kommunicera på ett professionellt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen