Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Naturinventering I

Naturinventering I

Utförandeplaner
Kod: NM13BK03
Namn: Naturinventering I
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till de terrestra livsmiljöer som behandlas främst i naturvårdslagen och skogslagen
- kan artbestämma de viktigaste i Finland förekommande kärlväxterna samt i södra Finland förekommande fåglarna
- kan använda de viktigaste inventeringsmetoderna i fält
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen