Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Miljöplanering » Environmental Impact Assessment

Environmental Impact Assessment

Utförandeplaner
Kod: CM13IG01
Namn: Environmental Impact Assessment
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- understands the importance of assessing the long term environmental consequences of planning and construction
- knows the EIA process in Finland and EU
- is familiar with different methods of assessing environmental consequences of a product, a service or an activity
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen