Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Miljöplanering » Miljöhälsoskydd

Miljöhälsoskydd

Utförandeplaner
Kod: NM13MP04
Namn: Miljöhälsoskydd
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- har grundläggande kunskaper i hygienfrågor
- har grundläggande kunskaper i lagstiftning och övervakningsmetoder gällande hushålls- och badvattenkontroll samt livsmedelskontroll
- känner till problematiken kring inomhusklimat
- har inblick i hur en hälsoinspektör arbetar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen