Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Miljöplanering » Lantbruk och miljö

Lantbruk och miljö

Utförandeplaner
Kod: NM13MP01
Namn: Lantbruk och miljö
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- har fått en inblick i lantbruksnäringarna och deras villkor
- förstår strukturen och sambanden i den finländska livsmedelskedjan
- kan förstå lantbruksproduktionens miljöeffekter
- känner till innehållet i EU:s miljöstödssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen