Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Mark- och växtnäringslära » Växtnäring II

Växtnäring II

Utförandeplaner
Kod: NM13MV04
Namn: Växtnäring II
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till betydelsen av markens växtnäringsförråd som grund för beräkningar över behövlig tillförsel av växtnäringsämnen
- förstår hur olika växtnäringsämnen binds i marken och vilka faktorer som bidrar till mobiliseringen av dessa växtnäringsämnen
- vet vilka faktorer som avgör markens katjonbyteskapacitet och kan bedöma de olika jordarternas katjonbyteskapacitet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med trädgårdsnäring


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen