Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Husdjursproduktion

Husdjursproduktion

Utförandeplaner
Kod: NM13HP
Namn: Husdjursproduktion
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: De valbara fördjupningsstudierna inom ämnesområdet husdjursproduktion har som mål att kombinera grundläggande kunskap med praktiska tillämpningar. Grundläggande naturvetenskaplig förståelse gör det möjligt att från fall till fall själv kunna planera och välja rätt åtgärd. Inom husdjursproduktion och etologi bör studerande specialisera sig på olika djurslag så att atuderande fördjupar sig i olika produktionsirikningar och faktorer som påverkar produktionen. Studerande skall känna till och förstå de akuella husdjurens naturliga beteende och hur detta påverkar utformningen av djurhållningen och produktiviteten.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Studerande väljer antingen 30 sp växtodling eller 30 sp husdjursproduktion som fördjupning och stöd för den individuella yrkesprofileringen. Ersättande valbara fördjupande studier kan vara möjliga enligt särskild prövning.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen