Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder

Husdjursproduktionens grunder

Utförandeplaner
Kod: NM13HG
Namn: Husdjursproduktionens grunder
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen