Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Gårdsbrukets skog

Gårdsbrukets skog

Utförandeplaner
Kod: NM13GS
Namn: Gårdsbrukets skog
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 9    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen