Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Växtproduktion

Växtproduktion

Utförandeplaner
Kod: NM13VP
Namn: Växtproduktion
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: De valbara fördjupningsstudierna inom ämnesområdet växtodling har som mål att kombinera grundläggande kunskap med praktiska tillämpningar. Grundläggande naturvetenskaplig förståelse gör det möjligt att från fall till fall själv kunna planera och välja rätt åtgärd. Fördjupade kunskaper om växtodling är en förutsättning för framgångsrik och ansvarsfull förvaltning av naturresurser. Växtproduktion kräver förståelse för odlingsväxternas miljökrav samt tillämpning av förebyggande växtskydd och direkta växtskyddsåtgärder. Jordbearbetning, växtnäringsförsörjning och växtskydd är odlingstekniska åtgärder som alla måste beaktas vid odlingsplanering. Kurser i odlingsplanering, tvärfackliga ämnen och fältstudier ger studerande förståelse för det samband mellan enskilda kurser och olika faktorer i växtodlingen som råder i praktiken.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Studerande väljer antingen 30 sp växtodling eller 30 sp husdjursproduktion som fördjupning och stöd för den individuella yrkesprofileringen. Ersättande valbara fördjupande studier kan vara möjliga enligt särskild prövning.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen