Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Skogstyper och dendrologi

Skogstyper och dendrologi

Utförandeplaner
Kod: NM13BK01
Namn: Skogstyper och dendrologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan identifiera växter för skogstypsklassificering
- kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med skogsburk


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen