Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Grundstudier » Hållbart företagande

Hållbart företagande

Utförandeplaner
Kod: NM15HF
Namn: Hållbart företagande
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 6    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen