Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Grundstudier » Landskap och samhälle

Landskap och samhälle

Utförandeplaner
Kod: NM13LS
Namn: Landskap och samhälle
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen