Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete I » Praktik, inre medicinskt vårdarbete

Praktik, inre medicinskt vårdarbete

Utförandeplaner
Kod: USS15KV05
Namn: Praktik, inre medicinskt vårdarbete
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Läkemdelsräkningen i kursen Läkemedelsbehandlin I UVÅ150204
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad inre medicinsk vård med patienten
• Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planeringen av vården och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom inre medicinsk vård
• Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
• Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
• Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar ett etiskt förhållningssätt
• Studerande beaktar patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
• Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen