Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Kammarmusik/ orkesterspel » Kammarmusik/ orkesterspel 7

Kammarmusik/ orkesterspel 7

Utförandeplaner
Kod: MU12KO07
Namn: Kammarmusik/ orkesterspel 7
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen