Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Kammarmusik/ orkesterspel » Kammarmusik/ orkesterspel 4

Kammarmusik/ orkesterspel 4

Utförandeplaner
Kod: MU12KO04
Namn: Kammarmusik/ orkesterspel 4
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen