Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Kammarmusik/ orkesterspel

Kammarmusik/ orkesterspel

Utförandeplaner
Kod: MU12KO
Namn: Kammarmusik/ orkesterspel
SP totalt: 26
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 9    År 3: 3    År 4: 8    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen