Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i rytmmusik » Musikproduktion

Musikproduktion

Utförandeplaner
Kod: MU14MP
Namn: Musikproduktion
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2: 4    År 3: 4    År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen