Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i rytmmusik » Scenisk Kommunikation » Scenisk Kommunikation

Scenisk Kommunikation

Utförandeplaner
Kod: MU12SK01
Namn: Scenisk Kommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

kan kommunicera musikaliskt och sceniskt genom användandet av sin röst, sitt instrument och sitt kroppspråk.

kan utföra en sådan scenuppställning för ensembler och musiker som maximerar möjligheten till kommunikation och visuellt intryck.

kan göra en presentation i samband med musikframträdanden.

har kunskaper i intervjuteknik, programpresentation och marknadsföring.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen