Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i rytmmusik » Ensembleprojekt

Ensembleprojekt

Utförandeplaner
Kod: MU14EP
Namn: Ensembleprojekt
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 4    År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande

kan utöva rytmmusik i olika former av ensembler - såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt - inom olika genrer.

kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen