Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen