Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier » Biinstrument

Biinstrument

Utförandeplaner
Kod: MU14BI
Namn: Biinstrument
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen