Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Matematik » Tillämpad differential- och integralkalkyl

Tillämpad differential- och integralkalkyl

Utförandeplaner
Kod: BYE14MA04
Namn: Tillämpad differential- och integralkalkyl
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematikkurserna Funktioner och ekvationer 1 och 2 samt Geometri och vektorer eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

- kan derivera elementära funktioner samt tillämpa derivatan i grundläggande matematiska problem
- kan integrera elementära funktioner samt tillämpa integralfunktionen i grundläggande matematiska problem
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen