Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete och projektkunnande » Professionellt teamarbete 2

Professionellt teamarbete 2

Utförandeplaner
Kod: TN15PT02
Namn: Professionellt teamarbete 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan verka professionellt i en arbetsgemenskap
- kan analysera ett teams utveckling med hjälp av relevant teori
- inser vikten av teamarbete i dagens arbetsliv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen