Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Studieteknik och yrkesprofil » Tradenomens yrkesprofil

Tradenomens yrkesprofil

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15SY01
Namn: Tradenomens yrkesprofil
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- har kännedom om tradenomens arbetsmöjligheter.
- känner till de mest centrala aktörerna inom branschen.
- kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen