Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Studieteknik och yrkesprofil » IT

IT

Utförandeplaner
Kod: TN15IT01
Namn: IT
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan använda ordbehandlingsprogam
- kan använda program för att visualisera muntliga presentationer och för att skapa posters
- kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram
- ser de möjligheter som sociala medier erbjuder
- kan använda sociala medier för att informera
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen