Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod: MU10LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen