Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Utvecklingsinriktat vårdarbete » Valfria studier

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod: USS15UV05
Namn: Valfria studier
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande fördjupar sig i teori och/eller i praktik som stöder den professionella utvecklingen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar: Kursspråket kan även vara annat än svenska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen