Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Praktik, mentalvård

Praktik, mentalvård

Utförandeplaner
Kod: USS15KL04
Namn: Praktik, mentalvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, förverkliga och utvärdera individcentrerad mental- och missbrukarvård
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala vårdmetoder
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan professionellt bemöta patienten inom mental- och missbrukarvården
Studerande kan identifiera patientens resurser och kan samarbeta med patienten och mångprofessionella arbetsgrupper på ett resursförstärkande sätt
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt och beaktar patientens självbestämmanderätt och patientsäkerheten
Studerande kan handleda patienten inom mental- och missbrukarvård
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen