Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Grunder i vårdarbete » Anatomi, fysiologi och patologi

Anatomi, fysiologi och patologi

Utförandeplaner
Kod: USS15GV02
Namn: Anatomi, fysiologi och patologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för människans anatomi och förklara människans vitala funktioner
Studerande förstår centrala patofysiologiska orsaker till olika sjukdomar och förstår hur de påverkar människokroppen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen