Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete

Introduktion till vårdarbete

Utförandeplaner
Kod: USS15IV
Namn: Introduktion till vårdarbete
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 27    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen