Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Praktik Musiker » Praktik för musiker

Praktik för musiker

Utförandeplaner
Kod: MU14PR
Namn: Praktik för musiker
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3: 10    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen