Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Valfria studier » Valfria studier

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15VAL
Namn: Valfria studier
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande väljer valfria studier så att de stöder honom i hans yrkesprofil, personliga utveckling och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens.
De valfria studierna kan bestå av projekt, praktik eller studiehelheter och kurser från den egna utbildningen, övriga utbildningar inom Yrkeshögskolan Novia eller av utbildningsutbud i övriga läroanstalter.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen