Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Quality Management

Quality Management

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15LM04
Namn: Quality Management
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

- knows the importance of quality for a successful and effective operation
- is familiar with different systems and standards used for building, developing and improving quality management
- can participate in the quality development processes of a company
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen