Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Språk och kommunikation » Ingenjörsengelska

Ingenjörsengelska

Utförandeplaner
Kod: TKV14EN02
Namn: Ingenjörsengelska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Engelska
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 5393_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen