Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Matematik » Funktioner och ekvationer 2

Funktioner och ekvationer 2

Utförandeplaner
Kod: TKV14MA03
Namn: Funktioner och ekvationer 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Dunktioner och ekvationer 1, Geometri och vektorer
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 5046_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Allmänna ämnen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen