Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Språk och kommunikation » Ingenjörsfinska

Ingenjörsfinska

Utförandeplaner
Kod: TKV14FI02
Namn: Ingenjörsfinska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Finska
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 5009_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Allmänna ämnen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen