Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Byggnadsmekanik och -fysik » Byggnadsfysik i projektering

Byggnadsfysik i projektering

Utförandeplaner
Kod: BYE14MF02
Namn: Byggnadsfysik i projektering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Grunder i byggnadsmekanik och Matematik samt kursen Byggnadsfysik för bostadsproduktion, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• ska kunna fungera i projekteringsteam för projektering av byggnader med även något mer än sedvanliga byggnadsfysikaliska påfrestningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen