Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Byggnadsmekanik och -fysik » Hållfasthetslära 2

Hållfasthetslära 2

Utförandeplaner
Kod: BYE14MF01
Namn: Hållfasthetslära 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Grunder i byggnadsmekanik och Matematik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har tillräckliga kunskaper i hållfasthetslära för att utföra konstruktionsplanering av bärande konstruktioner med enligt byggbestämmelsesamlingen (RakMK del A2) normala krav i konstruktionsklass 2 (svårighetsgrad A) och Eurokod samt enligt Markanvändnings- och bygglagens § 120 d och e (17.1.2014/41) sedvanliga och krävande projekteringsuppgifter
• kan lösa standardproblem inom hållfasthetslära med hjälp av numeriska metoder
• kan numeriskt lösa ekvationer, derivera och integrera genom att använda matematiska verktyg och program
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen