Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Byggnadsmekanik och -fysik

Byggnadsmekanik och -fysik

Utförandeplaner
Kod: BYE14MF
Namn: Byggnadsmekanik och -fysik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Grunder i byggnadsmekanik och Matematik, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:
• inser sambandet mellan byggnadens funktion och konstruktionernas utformning
• förstår betydelsen av bärande och förstyvande konstruktioner för byggnadens stabilitet
• förstår och kan tillämpa byggnadsmekanik och –fysik i konstruktionsplanering
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen