Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Projektering av krävande konstruktioner » Betongkonstruktioner 2

Betongkonstruktioner 2

Utförandeplaner
Kod: BYE14PK03
Namn: Betongkonstruktioner 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Grunder i byggnadsmekanik och Matematik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• kan fungera i projekteringsteam för projektering av betongkonstruktioner samt grund för normala och krävande byggnader enligt Eurocode 2 och enligt Markanvändnings- och bygglagens § 120 d och e (17.1.2014/41) sedvanliga och krävande projekteringsuppgifter.
• kan också utnyttja BIM vid planeringen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen