Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Projektering av krävande konstruktioner » Grundkonstruktioner

Grundkonstruktioner

Utförandeplaner
Kod: BYE14PK02
Namn: Grundkonstruktioner
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Grunder i byggnadsmekanik och Matematik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har djupare insikter i samverkan mellan konstruktioner och undergrund
• har tillräckliga kunskaper i fråga om grundkonstruktioner, grundläggning, grund och mark för dimensionerande av t.ex. källare och mera krävande grundkonstruktioner.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen