Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Profilering: Projektering och byggnadskonstruktion » Projektering av krävande konstruktioner

Projektering av krävande konstruktioner

Utförandeplaner
Kod: BYE14PK
Namn: Projektering av krävande konstruktioner
SP totalt: 50
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 30    År 4: 20    År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Matematik och Grunder i byggnadsmekanik, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan fungera effektivt i projekteringsteam för projektering av betong-, trä- och stålkonstruktioner samt grund för normala och krävande byggnader
• kan beskriva hur projektstyrning och kvalitetssäkring arrangeras i byggande och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi samt kan göra upp en offert och tidsplan för ett byggprojekt
• har överlag ett starkt ingenjörskunnande beträffande de huvudsakliga byggnadsmaterialen och tekniska och funktionella aspekter i konstruktionslösningar för byggnader
• har en övergripande bild av för husbyggande central samhällsteknik
• känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för infrastruktur och kommunalteknik samt byggnadstekniska krav på konstruktioner föranlett av dessa
• förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället
• kan presentera projekt muntligt samt i form av bygghandlingar
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen