Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Matematik » Linjär algebra

Linjär algebra

Utförandeplaner
Kod: BYE14MA05
Namn: Linjär algebra
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematikkurserna Funktioner och ekvationer 1 och 2 samt Geometri och vektorer eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan utföra grundläggande matrisoperationer och beräkna determinanter
• känner till grundläggande linjära avbildningar
• kan beräkna en linjär regressionsmodell för givna data
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen