Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Metodik » Forsknings- och undersökningsmetoder

Forsknings- och undersökningsmetoder

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15ME01
Namn: Forsknings- och undersökningsmetoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan särskilja branschens forskningsfrågor från ämneshelheten
- kan identifiera och presentera forskningsproblemet
- kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
- inser betydelsen av vetenskaplig litteratur för valt ämnesområde
- kan anpassa kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder till forskningsproblemet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen